Концепція виховної роботи в училищі

Нормативною базою виховання є:

Конституція України;

Конвенція про права дитини (ратифікована Постановою ВР від 27.02.91 № 789-XII);

Закони України:

«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;

«Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV;

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» вiд 18.03.2004 № 1629-IV;

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

від 06.07.2010 № 2442-VI;

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

від 08.09.2011 № 3715-VI;

«Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI;

«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-VIII;

«Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» від 09.04.2015 № 315-VIII;

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII;

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017

№ 2229-VIII;

А також: Концепція Нової української школи (2016), Глобальна програма дій з освіти в інтересах сталого розвитку (ЮНЕСКО, 2014), Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016–2020 роки, Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, Концепція національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді; Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021р.» Концепція формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах (2017); Концепція екологічної освіти України.

Аналіз

позаурочної виховної діяльності педагогічного колективу і класних керівників за минулий навчальний рік

Особистість формується у процесі соціалізації, тобто в результаті засвоєння суспільного досвіду, що передбачає організацію цілеспрямованої виховної роботи педагогічного колективу навчального закладу.

У 2018-2019 навчальному році виховна діяльність училища була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», які наголошують, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства, Державної цільової соціальної програми «Молодь України».

Виховання – це цілеспрямована діяльність, яка здійснюється в системі освіти, орієнтована на створення умов для розвитку духовності зростаючої особистості на основі загальнолюдських і національних цінностей, надання допомоги в життєвому самовизначенні, громадянській і професійній компетентності та цілісній самореалізації.

Метою виховання є розвиток духовно-моральної особистості, здатної бути повноцінним суб’єктом суспільно значущих соціальних взаємин

Виховна система училища – це складна психолого–педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, виробниче навчання та позаурочну діяльність.

Основною метою виховної діяльності нашого колективу є формування в учнів системи цінностей і національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, залучення кожної молодої людини до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя. На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці у багатьох напрямках, протягом року ми приймали участь і виборювали призові місця в міських, обласних  конкурсах.

На початку навчального року психологічною службою, класними керівниками був проведений аналіз нового контингенту учнів за допомогою діагностичних мінімумів, поглибленого психолого-діагностичного обстеження учнів з девіантною поведінкою, суїцидального ризику, учнів з низьким рівнем адаптації, обстеження умов проживання. Результати були обговорені на психолого-педагогічному консиліумі, педраді; класним керівникам та майстрам в/н підготовлені та роздані рекомендації.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на те, щоб кожен учень міг:

— оволодіти необхідними навичками, уміннями, знаннями;

— розвинути здібності критичного і незалежного висловлювання;

— поповнити знання у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії пізнання;

— розвивати власні здібності, приймати самостійні рішення;

— навчитися радіти пізнанню, любити й поважати обрану професію;

— розвивати свій емоційний інтелект;

— отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку.

З метою проведення цілісної державної молодіжної політики, спрямованої на створення умов для самореалізації, організації змістовного відпочинку та забезпечення зайнятості учнів у позаурочний час в училищі працювали 10 гуртків. У роботі гуртків та інших позакласних заходах були задіяні до 500 учнів навчального закладу. Проводились тематичні вечори відпочинку та концерти художньої самодіяльності.

Для формування в учнів основ загальнолюдської моралі, відродження національної культури, шанобливого ставлення до історії держави, народу, формування соціальної, правової та національної самосвідомості в училищі проводились заходи, присвячені національним та державним святам, тематичні виховні години, заходи до тижня права, толерантності, до дня української мови та писемності, дня Соборності України; дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій; святковий концерт до Дня Перемоги над фашизмом Європі 1939-1945рр., акція «Милосердя» з соціальної допомоги людям похилого віку, ветеранам Другої світової війни; зустрічі з учасниками АТО, учасниками бойових дій в Афганістані, волонтерська допомога воїнам на сході України, показ театралізованої казки «»Снігова Королева» для вихованців комунального державного закладу «Новокаховський дитячий протитуберкульозний санаторій «Джерельце».

У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку. Спільна робота класних керівників, викладачів фізичної культури, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвіллєвої діяльності дали позитивні результати.

Педагоги училища працюють над формуванням екологічної культури учнів. У нашому навчальному закладі проведена соціально-екологічна акція «Я хочу жити в чистому місті (селі)». Мета акції: не просто прибрати зелені зони від сміття, а змінити ставлення українських громадян до життєвого простору та прищепити в суспільній свідомості потребу не смітити і піклуватися про довкілля.

Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення  повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях, профілактика шкідливих звичок. З пропаганди здорового способу життя з учнями проводилися: бесіди, лекції, зустрічі-бесіди з наркологом, рейди у гуртожитку.

Суттєву роль у здійсненні системи роботи училища з виховання свідомого громадянина України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність з превентивного виховання, складовою якої є правовиховна робота училища, спрямована на попередження правопорушень та виховання правової культури учнівської молоді, організація змістовного дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада профілактики правопорушень, психолого-педагогічний консиліум, робота з батьківською радою училища. Проблемним залишається питання  пропусків учнями занять без поважних причин. З метою попередження та припинення таких випадків були розроблені додаткові заходи з укріплення навчальної дисципліни, ведеться систематичний контроль за відвідуванням занять учнями, аналізується всі прогули.

Системний підхід до цього виду діяльності має такі напрями: здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять; проводиться ознайомлення учнів з правилами внутрішнього розпорядку та поведінки; учні навчального закладу мають постійні або тимчасові доручення в групах; учнівська молодь охоплена заняттями в спортивних секціях та гуртках; учнів з девіантною поведінкою ставлять на внутрішньо-училищний облік. З метою правового забезпечення превентивної діяльності в училищі була проведена учнівська конференція; відео-лекторій; день консультування; анкетування. З питань запобігання і протидії насильству серед молоді та у сім’ях проведені виховні заходи в рамках соціальної акції «16 днів проти насильства»: виховна година, правове забезпечення профілактики насильства над дітьми (розроблені «План заходів з попередження насильства в сім’ї», «План заходів виховної роботи щодо безпеки й благополуччя») учнівської молоді НВПУ), анкетування, день консультування учасників виховного процесу з питань правового захисту та психологічної допомоги, відвідали міський тематичний захід.

Значне місце у виховній діяльності училища займає організація  діяльності органів  учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу. Залучення учнів до спільної роботи в навчально-виховному процесі сприяє активізації їх громадської  діяльності, зацікавленості результатами колективних справ. Учнівська рада приймала участь в організації всіх заходів щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя. Члени ради випускали листівки, плакати, бюлетені, стіннівки, організовували чергування у навчальному корпусі та прибирання території. В училищі діє волонтерський загін, який бере участь у міських акціях, опікується ветеранами ВВВ; група «Не будьте байдужими!» (учнівський актив)   

Щорічно у навчальному закладі проводиться робота з соціального захисту учнів пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

Учні, які мають статус, знаходяться на повному або неповному (під опікою, мешкають у БСТ) державному утриманні, отримують всі виплати, передбачені чинним законодавством.

Виховна робота нашого училища передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство духовно багатою, працьовитою, конкурентоспроможною, толерантною особистістю.

Аналіз виховної діяльності Новокаховського вищого професійного училища за 2018-2019 навчальний рік показав, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом, в основному, досягнута.

Пріоритети у вихованні компетентної особистості

Визначаються відповідно до актуальних завдань і перспектив розвитку українського суспільства, позитивної соціалізації особистості та з урахуванням вікових можливостей учнів і специфіки організації виховного процесу в закладі освіти; пов’язуються з реалізацією прав і обов’язків учасників виховного процесу як активних членів громадянського суспільства.

Стосовно виховного процесу, за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, ми розуміємо компетентність як готовність і здатність особистості чинити морально на основі цінностей, світоглядних орієнтирів, етикету: усвідомлювати необхідність моральної поведінки, розуміти причинно-наслідкові зв’язки своїх дій, уміти обґрунтовувати і цивілізовано відстоювати свою позицію, приймати зважені моральні рішення, виявляти відповідальність, брати на себе обов’язки та протистояти аморальним впливам.

Компетентнісний потенціал забезпечує можливість усебічного розвитку особистості дитини на основі ключових компетентностей (див. подану нижче таблицю).

Компетентнісний потенціал виховання

з/п Ключова компетентність Ціннісні ставлення та практичні здатності
1 Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами Ціннісне ставлення: – усвідомлення ролі рідної (державної) мови як механізму національної і етнічної самоідентифікації, збереження світового мовного різноманіття, способу збереження культурних традицій і стратегій, аудіо- та візуалізацію культурного різноманіття свого народу; — любов до української мови; – усвідомлення ролі української мови в особистому житті, а також у житті нації і держави; – спілкування українською мовою у школі та поза школою   Практична здатність: – розуміти українську мову; – послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях та дотримуватися мовного етикету; – застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування; – формулювати чітко думки, дискутувати, наводити аргументи, відстоювати власну думку; – уміти правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в процесі начально-пізнавальної діяльності; – вирішувати конфлікти за допомогою спілкування; – популяризувати ідеї гуманізму, добра та краси; протистояти засміченості мови, лайливим словам
2 Спілкування іноземними мовами Ціннісне ставлення: — усвідомлення ролі іноземної мови як механізму глобалізації, як запоруки зручності самореалізації в умовах закордоння; ціннісне ставлення до культурних надбань різних народів, соціальної рівності; – позитивне сприйняття інакшості та інтерес до культурних відмінностей; – толерантне ставлення до представників різних народів і культур; – запобігання проявам ксенофобії, нетерпимості і расизму   Практична здатність: – готовність прийняти представників інших культур такими, якими вони є; – знати і за потреби спілкуватися мовами інших народів; – володіти навичками міжкультурної взаємодії; – запобігати міжетнічним і міжкультурним конфліктам; – уміти розв’язувати конфліктні ситуації та знаходити компроміси  
3 Математична компетентність   Ціннісне ставлення: – усвідомлення важливості математичного мислення та математичних знань у життєдіяльності людини; – розуміння цілісної картини світу, закономірності розвитку суспільства, людських відносин, небезпек у застосуванні маніпулятивних технологій; – дотримування логіки і послідовності у мисленні та діях; – протистояння маніпулятивним впливам   Практична здатність: – розвивати критичне мислення; – аналізувати, систематизувати і сентизувати інформацію; – установлювати причиново-наслідкові зв’язки; – виокремлювати головні та другорядні цілі, ризики поведінки, ризиковані життєві ситуації й обирати шляхи їх вирішення
4 Компетентності у природничих науках і технологіях   Ціннісне ставлення: – розширення і поглиблення знань про предметний світ, сферу людських відносин та про себе; – критичне оцінювання результатів людської діяльності у природному середовищі   Практична здатність: – готовність до саморозвитку і опанування сучасними технологіями; – використовувати сучасні технології у своїй діяльності; – брати участь у дослідній і проектній діяльності
5 Інформаційно-цифрова компетентність   Ціннісне ставлення: – здійснення пошукової діяльності та виконання задач за алгоритмом; – уміння працювати з різними Інтернет-ресурсами; – розпізнавання достовірних і недостовірних джерел інформації; – протистояння Інтернет-агресії, Інтернет-булінгу тощо   Практична здатність: – уміти викоритовувати різні способи пошуку корисної інформації в довідникових джерелах (зокрема, за допомогою інформаційно-комунікативних технологій), критично мислити в процесі збору та обробки інформації; – дотримуватися етикету; – критично відбірати Інтернет інформацію; – дотримуватися правил безпеки в Інтернет мережі та здатність протистояти інтернет-ризикам та маніпулятивним технологіям у ЗМІ та рекламі, соціальних мережах, комп’ютерних іграх
6 Уміння вчитися впродовж життя   Ціннісне ставлення: – визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя; – визначення близьких, середніх і далеких перспектив, розроблення стратегії життя; – уміння працювати самостійно і в команді; – користування різними джерелами інформації; – розширення знаннєвої та емоційної сфери, власні уявлення про життя; – застосовування різних поведінкових і комунікативних стратегій відповідно до мети діяльності та конкретної ситуації   Практична здатність: – уміти моделювати власний освітній розвиток, аналізувати, контролювати, корегувати й оцінювати результати освітньої діяльності; – прагнути оволодівати новими знаннями та навичками; – готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж життя; – розуміти необхідності роботи над собою
7 Ініціативність і підприємливість   Ціннісне ставлення: – аналізування життєвих ситуацій; – презентування власної ідеї та ініціативи; – формулювання власних пропозицій, рішень; – виявлення лідерських якостей; – усвідомлення ціннісного змісту грошей, праці і рівності прав людей, праці батьків; – засудження споживацького способу життя та трудової експлуатації дітей   Практична здатність: – готовність брати відповідальність за себе та інших; – розвивати моральні якості для успішної професійної кар’єри; – брати участь у шкільних заходах, волонтерській діяльності, у трудових десантах і благодійних акціях
8 Соціальна та громадянська компетентності   Ціннісне ставлення: – усвідомлення змісту понять «громадянин», «патріотизм», «військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини; – усвідомлення конституційного обовʼязку щодо громадянських прав та захисту суверенітету і територіальної цілісності України; – бажання брати участь у різних формах позакласної та позашкільної роботи військово-патріотичного спрямування; – участь у шкільному самоврядуванні і в дитячих громадських об’єднаннях   Практична здатність: – володіти навичками допомоги, самодопомоги, захисту та виживати в складних умовах; – готовність захищати Батьківщину; – дотримуватися конституційних норм, повага до державних символів, законів України; – гуманно ставитися до інших людей, бути здатним до альтруїзму, співчуваття, емпатії; – цінувати і поважати свободу інших, право на вибір та власну думку; – поважати гідність кожної людини
9 Обізнаність та самовираження у сфері культури   Ціннісне ставлення: – ідентифікація себе як представника певної культури; – визначення ролі і місця української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах; – використання культурного досвіду в життєвих ситуаціях; – долучення до творчості, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби   Практична здатність: – поціновувати культурні здобутки людства та інтерес до них; – бути відкритим до культурного діалогу; – потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і нахилам
10 Екологічна грамотність і здорове життя   Ціннісне ставлення: – усвідомлення природи, як джерела свідомості і духовності; – усвідомлення людини як частини і результату еволюції природи; – усвідомлення діяльності людини й її потреб як чинника руйнування довкілля; – формування ставлення до природи, як універсальної цінності; – визнання за об’єктами природи права на існування незалежно від привнесеної користі; – усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного житття людини   Практична здатність: – уміти виокремлювати екологічний контекст будь-якого виду діяльності; – формувати практичні навички екологічно безпечної поведінки (вміти обирати діяльність, що наносить найменшої шкоди природі); – уміти застосовувати позитивні надбання народних традицій та етнічної культури у ставленні до природи й побутовій діяльності.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 2 3 4 5
1 Вивчення особових справ першокурсників. Виявлення учнів «групи ризику», сиріт, учнів з малозабезпечених, багатодітних сімей та інших пільгових категорій серпень вересень заст. директора з НВР, психологічна служба  
2 Організація та проведення святкових  заходів до: Дня знаньДня фізичної культури та спортуДня працівників освітиДня захисників УкраїниДню студентаДню Збройних сил УкраїниДню Великої Перемоги над фашизмом у Європі     02.09.19 18.09.19 04.10.19 11.10.19 15.11.19 06.12.19 08.05.20   заст. директора з НВР  
3 Ознайомлення здобувачів освіти з правилами внутрішнього розпорядку училища та гуртожитку, положенням про учнівський гуртожиток, з обов’язками здобувачів освіти вересень керівники груп, вихователь гуртожитку  
4 Організація та проведення екскурсій з учнівською молоддю: — на підприємства міста — до картинної галереї — до музеїв міста — міських бібліотек упродовж року майстри в/н, кл. керівники, вихователі гуртожитків  
5 Проведення виборів і затвердження органів учнівського самоврядування в групах, училищі та гуртожитку вересень заст. директора з НВР, керівники груп, вихователі гуртожитків  
6 Затвердження планів роботи на навчальний рік: — соціального педагога — психолога — вихователів гуртожитків — керівника МО кл. керівників — класних керівників     вересень заст. директора з НВР  
7 Залучення учнівської молоді до гуртків та спортивних секцій закладу освіти вересень жовтень Керівники груп, керівник фіз. виховання  
8 Проведення роботи зі здобувачами освіти щодо благоустрою училища, гуртожитків та міста упродовж року керівники груп  
9 Затвердження плану проведення відкритих годин спілкування з учнівською молоддю класних керівників вересень керівник МО кл. керівників  
10 Затвердження розкладу роботи гуртків та спортивних секцій вересень директор  
11 Організація і проведення годин спілкування з учнями щочетверга кл. керівники  
12 Заведення і затвердження документації щодо індивідуально-профілактичної роботи з учнями:  щоденників індивідуальної роботи із неповнолітніми облікової категоріївпорядкування особових справ на учнів «групи ризику» жовтень психологічна служба  
13 Перевірка рівня організації навчально- виховної роботи в групах: — ІII, IV курсів — I курсу — II курсу     листопад березень квітень заст. директора з НВР  
14 Зустрічі учнів з відомими людьми міста та області упродовж року заст. директора з навчально-виховної роботи  
15 Організація та проведення конкурсів професійної майстерності упродовж року заст. директора з навчально-виробничої роботи  
16 Участь в обласному огляді художньої творчості учнів ПТНЗ «Надія. Молодість. Майбутнє» квітень заст. директора з НВР  
17 Проведення новорічного свята  для учнів грудень заст. директора з НВР  
18 Участь у міських громадських заходах упродовж року заст. директора з НВР  
19 Організація і проведення свята «Випуск-2019» червень заст. директора З НВР  

II. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 2 3 4 5
1 Створення ради профілактики та затвердження плану її роботи вересень заст. директора з НВР  
2 Створення наркопосту училища та затвердження плану його роботи вересень заст. директора з НВР  
3 Погодження списку здобувачів освіти «групи ризику» з відділом у справах неповнолітніх і постановки їх на облік училища вересень, жовтень психологічна служба  
4 Створення пункту правової освіти здобувачів освіти вересень заст. директора з НВР  
5 Створення ради профілактики в кожній учнівській групі вересень кл. керівники  
6 Провести місячник правових знань учнів за участі працівників правоохоронних органів листопад заст. директора з НВР  
  7 Проводити збори здобувачів освіти (із запрошенням гостей-представників медичних, громадських та благодійних організацій, батьків) з питань профілактики правопорушень у гуртожитку упродовж року заст. директора з НВР  
8 Проводити зустрічі здобувачів освіти з представниками медичних та правоохоронних органів з питань профілактики наркозалежності, СНІДу серед учнівської молоді закладу освіти упродовж року заст. директора з НВР  
9 Здобувачам освіти 1 курсу продемонструвати відеофільми з профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, СНІДу 1 семестр голова МО кл. керівників, кл. керівники    
10 У закладі освіти, гуртожитках оновити стенди «Зупини булінг» 2 семестр голова МО  кл. керівників, заст. директора з НВР  
11 Демонстрація і обговорення відеороликів «Нік Вуйчич про булінг» для здобувачів освіти 1-го курсу 1 семестр голова МО кл. керівників, заст. директора з НВР    
12. Тренінги      

III. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 2 3 4 5
1 Розробити і затвердити план санітарно-просвітницької роботи з учнівською молоддю на рік вересень Зав.здравпунктом психологічна служба  
2 Оновити санітарні куточки медикаментами в майстернях, гуртожитку плакатами з 02.09.19 постійно Зав.здравпунктом  
3 Оновити куточки наркопосту в гуртожитку та кабінеті фельдшера вересень Зав.здравпунктом  
4 Проводити рейди, перевірки санітарно — гігієнічного стану навчального корпусу, аудиторій, майстерень, кімнат  мешканців гуртожитку упродовж року члени наркопосту  
5 Скласти списки здобувачів освіти, схильних до вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв жовтень Психологічна служба  
6 Запрошувати на зустрічі з учнями лікарів СЕС, лікаря нарколога, венеролога упродовж року Зав.здравпунктом  
7 Проводити інструктаж з робітниками, яких прийняли на роботу в училище з питань санітарії та гігієни упродовж  року Зав.здравпунктом  

IV. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 Приймати участь у міських  спартакіадах серед допризовної молоді упродовж року викладачі ДПЮ, керівник фіз. виховання  
2 Проводити зустрічі учнів з ветеранами армії і флоту, військовослужбовцями ЗСУ, учасниками АТО упродовж року керівник фіз. виховання  
3 Приймати участь у проводах в армію юнаків міста та випускників училища упродовж року викладачі ДПЮ  
4 Організація і проведення припису юнаків до військкомату січень    
5 Надання благодійної допомоги (перукарські послуги) учасникам АТО та Другої світової війни лютий, травень кафедра перукарів  
6 Проведення святкових заходів День ЗСУДень Великої Перемоги над фашизмом у Європі грудень, травень адміністрація, керівник вокально-хорового гуртка  
7 Проведення військово-спортивної гри «Козацькі розваги» жовтень керівник фіз. виховання  
8 Організація зустрічей учнів з представниками військкомату 2 семестр заст. директора З НВР  
9 Організація і проведення з юнаками навчальних стрільб із автомату травень військкомат, викладачі ДПЮ  
10 Співпраця з ГО «УБД та ветеранів АТО» Біла стріла» упродовж року заст. директора з НВР    
11 Створення військово-патріотичного гуртка упродовж року заст. директора з НВР  
12 Прибирання пам’ятників вересень, жовтень, квітень, травень заст. директора з НВР  

V. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Назва заходу Дата Відповідальні Прим.
1. Озеленення території навчального закладу вересень, травень адміністрація, пед. працівники  
2. Акція зі збору використаних батарейок упродовж року керівники груп  
3. Години спілкування до:  Міжнародного дня відмови від тютюнопалінняМіжнародного Дня лісівДня Чорнобильської трагедії (Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф)Дня Землі   листопад   березень   квітень   квітень керівники груп  
4. Виставка плакатів, стіннівок Я хочу жити в чистому місті (селі)» березень керівники груп  
5. Екологічний захід до Всесвітнього дня Землі квітень адміністрація, пед. працівники  

VI. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Назва заходу Дата Відповідальні Прим.
1. Оформити соціальні паспорти груп вересень соціальний педагог  
2. Організація педагогічного патронажу за дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування вересень соціальний педагог  
3. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень (за окремими планами) упродовж року соціальна служба  

VII. РОБОТА З БАТЬКАМИ (РОДИННО-СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ)

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1. Збори батьківської ради жовтень березень адміністрація, пед. працівники  
2. Запрошувати батьків на святкові заходи закладу освіти упродовж року адміністрація, пед. працівники  
3. Свято «День матері» травень адміністрація, пед. працівники  

VIII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
  1 Оновлення стендів спортивної тематики вересень жовтень керівник  фіз. виховання  
2 Розробити і затвердити план спортивно-масової роботи  на 2019-2020 н.р. вересень керівник фіз. виховання  
3 Скласти і затвердити список необхідного спортивного інвентарю вересень керівник фіз. виховання  
4 Організувати роботу спортивних секцій. Підготувати відповідний проект наказу вересень керівник фіз. виховання  
5 Організувати і проводити заняття з учнями спец. медичної групи жовтень керівник фіз. виховання  
6 Приймати участь у міських спортивних змаганнях серед учнівської молоді та в обласних спартакіада серед закладів ПТНЗ постійно   керівник  фіз. виховання  
7 Проведення перевірки стану викладання фізичної культури училища 2 семестр керівник фіз. виховання  

IX. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 2 3 4 5
1 Проведення урочистих заходів, викладання предметів, спілкування з учнями проводити державною мовою постійно адміністрація, пед. працівники  
2 Формування в учнів потребу та уміння жити в громадському суспільстві, правильну уяву про політичне, економічне становлення України, її духовне відродження постійно адміністрація, пед. працівники  
3 Організувати екскурсії учнів: в музей м. Нова Каховкав музей А.Бахутидо пам’ятника Т.Г.Шевченкав міську картинну галерею упродовж року керівники груп, вихователь гуртожитку  
4 Провести виховні заходи в учнівських групах до Дня Соборності України січень керівники груп, вихователь гуртожитку  
5 Проведення зустрічей учнів з учасниками бойових дій на сході країни жовтень заст. директора  з НВР  
6 У бібліотеці закладу освіти оновити виставку «Символіка України — історичне надбання народу» 2 семестр бібліотекар  
7 Вивчити напам’ять текст Гімну України жовтень адміністрація, пед. працівники  
8 Усі урочистості в училищі проводити з використанням Державного Гімну і Держаного прапору постійно адміністрація, пед. працівники  

X. КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 2 3 4 5
1 Участь в міських заходах до Дня міста вересень заст. директора  з НВР  
2 Робота з учнівською молоддю та їх батьками щодо належного зовнішнього вигляду на заняттях   Упродовж року керівники груп  
3 Організація роботи гуртків:  вокально-хорового;  декоративно-прикладного мистецтва вересень заст. директора з НВР  
4 Відвідування учнями Пам’ятних місць міста Упродовж року керівники груп  
5 Організація  зустрічей учнівської молоді  з творчими людьми міста Упродовж року керівники груп, вихователь гуртожитку  
6 Організація вечорів відпочинку для мешканців гуртожитків Упродовж року керівники груп, вихователі гуртожитків  
7 Участь в обласному конкурсі художньої творчості серед закладів ПТНЗ квітень заст. директора з НВР  
8 Відкриті години спілкування   згідно плану керівник МО кл.керівників,   кл. керівники  

XI. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 2 3 4 5
1 Запровадити чергування учнів в училищі та гуртожитку щоденно ст. майстри вихователь гуртожитку  
2 Надавати благодійну допомогу учасникам АТО (стрижки, зачіски) упродовж року майстри в/н кафедри перукарів  
3 Залучення учнів будівельного профілю до ремонтно-оздоблювальних робіт в училищі та гуртожитку упродовж року ст. майстер  
4 Проведення учнями косметичного ремонту кімнат гуртожитку упродовж року вихователь гуртожитку  
5 Залучення учнів до благоустрою території училища та міста упродовж року ст. майстри  
6 Проведення конкурсів професійної майстерності серед груп та участь в обласних конкурсах упродовж року ст. майстри  
7 Надання платних послуг населенню учнями на базі перукарської та столярної майстерень упродовж року ст. майстри  
8 Організація діяльності учнівського трудового загону упродовж року ст. майстри  

ХII. ЗАГАЛЬНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 Проводити урочистості, збори, виховні заходи, тематичні лінійки, конференції, вивішувати об’яви до наступних свят: День знаньДень фізичної культуриДень працівника освітиДень захисників УкраїниДень української мови та писемностіДень студентаДень боротьби з тютюнопаліннямДень Збройних сил УкраїниДень учнівського самоврядуванняДень святого ВалентинаДень 8 БерезняДень Перемоги над фашизмом у ЄвропіДень КонституціїДень незалежності України     вересень вересень жовтень жовтень листопад листопад листопад грудень березень лютий березень травень   червень серпень заст. директора  з НВР  
2 Проводити  предметні тижні, показові уроки, Дні відкритих дверей згідно плану заст. директора  з НВР  

XІІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Перелік заходів Термін виконання Відповідальні працівники Прим.
1 Оновити експозицію «НВПУ — навчальний заклад нового типу» 1 семестр адміністрація  
2 Закріпити пед. працівників за школами лютий адміністрація  
3 Участь в обласному заході «Ярмарок професій» згідно плану ЦЗ адміністрація, центр зайнятості  
4 Участь у міському святі «День працівників освіти м. Нова Каховка» згідно розпоряджень. адміністрація, міський відділ освіти  
5 Пропагувати свій заклад у ЗМІ упродовж  року адміністрація  
6 Виготовлення буклетів (відповідно до професій) березень адміністрація  
7 Подання об’яв до обласної та місцевої преси про прийом учнів в училище березень квітень травень адміністрація  
8 Проводити спортивні змагання з випускниками шкіл міста упродовж року Керівник  фіз. виховання  
9 Проведення Дня відкритих дверей для випускників міських шкіл березень, квітень заст. директора  з НВР  

Заступник директора з НВР                                                Т.В. Сухацька

Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031