Матеріально-технічна база

Училище має матеріальну базу, яка включає в себе: будівлю навчального корпусу (7085м2), навчально-виробничі майстерні (1509м2) та лабораторії (228м2). Загальна площа будівель — 7768м2. Для виконання навчальних планів і програм в училищі обладнано 25 навчальних кабінетів, 3 — з загально-професійної підготовки, 12-з професійно-теоретичної підготовки, 10-з загальноосвітньої підготовки.

Для здійснення професійно-практичної підготовки функціонують 12 навчальних майстерень і 3 лабораторії, які відповідають санітарно-технічним вимогам та нормативному оснащенню.

Кабінет основ галузевої економіки і підприємництва загальною площею 60 м2, на одного учня 2 м2 оснащений: комп’ютером, принтером, стендами: «Ціна і ціноутворення», «Суспільне виробництво і структура», навчальним фільмом «Формування та розвиток ринку».

Кабінет основ правових знань суміщений з кабінетом «Професійної етики» з професії «Оператор комп’ютерного набору. Касир» загальною площею 60 м2, на одного учня 2,0 м оснащений: комп’ютером, принтером, стендами: «Конституція України», «Трудовий кодекс», навчальним фільмом «Попередження правопорушень».

Кабінет інформаційних технологій загальною площею 68 м2, на одного учня 2,3 м2, оснащений: 12 комп’ютерів, мультимедійний проектор, веб-камера, принтер, сканер, дошка-екран, ліцензійними операційними системами Windows 10, ліцензійними пакетами Microsoft Office, навчальним, демонстраційним програмним забезпеченням, навчальними фільмами: «Автоматизована система управління підприємств(АСУП)», «Система автоматизованого проектування(САПР)», «Автоматизована транспортно-складська система(АТСС)», зразками: «датчики теплові», «датчики оптичні», «датчики тиску», «датчики температури», зразками виконавчих механізмів: «електричний зразок кінцевого вимикача», «електромеханічний зразок роз’єднувача», тематичні навчальні презентації, програмні педагогічні засоби: «Інформаційні технології», «Матеріалознавство», «Правила та безпека дорожнього руху». Кабінет обладнано стендами з тем програми, підручниками, посібниками.

Електрогазозварник. Газорізальник

Згідно вимог стандарту ПТО, робочих навчальних планів і програм необхідно 4 кабінети професійно-теоретичної підготовки: обладнання та технологій зварювальних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення. 2 лабораторії: обладнання електричного зварювання плавленням, матеріалознавства. З майстерні: електрозварювання, газозварювання, майстерня (полігон) газорізальних робіт. Фактично використовуються 4 кабінети, що складає 100% від потреби з професійно-теоретичної   підготовки    (обладнання    та   технологій    зварювальних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення), 1 лабораторія (1 суміщена), що складає 50% від потреби (лабораторія матеріалознавства суміщена з лабораторією електричного зварювання плавленням), 2 майстерні: електрозварювання (100%), газозварювання суміщена (50%) з майстернею (полігоном) газорізальних робіт.

 • кабінет обладнання та технологій зварювальних робіт загальною площею 85 м2, на одного учня 2,8 м2. Кабінет оснащений комп’ютером, навчальними фільмами («Електродугове зварювання», «Металургійні процеси зварювання», «Механізація зварювальних робіт»), стендами («Інструмент зварника», «Зварювальні з’єднання», «Зварювальні шви», «Дефекти зварювальних швів», «Деформації при зварюванні», «Зварювальний трансформатор», «Зварювальний випрямляч», «Зварювальний перетворювач», «Зразки електродів і дроту». Зразки: «Одяг зварника», «Інструмент зварника», «Захисні засоби зварника», «Ацетиленовий генератор», «Запобіжний водяний затвор», «Затвор сухого типу», «Редуктор», «Зварювальні рукави(шланги)», «Різаки», «Пальники інжекторні», «Пальники безінжекторні»), макетами («Зварювальний трансформатор», «Зварювальний випрямляч», «Зварювальний перетворювач»).
 • кабінет охорони праці і ПДР загальною площею 65 м , на одного учня 2,2 м . Кабінет оснащений комп’ютером, навчальними фільмами («Охорона праці в побуті», «Монтажні роботи у будівництві», «Охорона праці в будівництві», «Безпечність зварювання», «Модельні зачіски», «Безпека руху»), стендами («Законодавство про охорону праці», «Пожежна безпека», «Електробезпека», «Надання першої допомоги»), комплектами знаків безпеки («Забороняючі знаки», «Попереджувальні знаки», «Приписувальні знаки», «Вказівні знаки»), зразками ( «Сигнальних фарбувань», «Ручний інструмент», «Електроінструмент», «Електрозахисті засоби»), засобами пожежогасіння («Вогнегасники порошкові», «Вогнегасники вуглекислотні»), засобами захисту людини («Спеціальний одяг», «Захист органів дихання», «Захист рук», «Захист голови», «Захист очей», «Засоби гігієни», «Захист обличчя», «Захист органів слуху», «Захист від падіння»), медичною аптечкою, журналами («Охорона праці», «Пожежна безпека», «Безпека життєдіяльності»).
 • кабінет електротехніки з основами промислової електроніки загальною площею 63 м2, на одного учня 2,1 м2. Кабінет оснащений комп’ютером, принтером, навчальними фільмами ( «Джерела електроенергії», «Перетворювачі електроенергії», стендами («Трансформатори», «Електричні машини», «Електричні пристрої», «Кола змінного струму», «Зразки електродротів і кабелів», «Трансформатори зварювальні», «Напівавтоматичні зварювальні апарати», «Ацетиленовий генератор», «Запобіжний водяний затвор», «Затвор сухого типу», «Редуктор», «Різаки», «Запобіжники і роз’єднувачі»), плакатами («Схеми електричного кола»), електричними вимірювальними приладами («Амперметр», «Вольтметр», «Омметр»), стабілізованим блоком живлення, електроінструментом, комплектом підручників.
 • кабінет креслення загальною площею 75 м2, на одного учня 2,5 м2 . В кабінеті викладається предмет «Будівельне креслення» і «Читання креслень». Оснащений комп’ютером, принтером, дошкою для креслень (кульман), дошками для креслень учнівськими (30шт), стендами («Геометричні побудови в кресленні», «Прямокутне проектування», «Перерізи та розрізи», «Зображення не рознімних з’єднань»), зразками «Деталі циліндричного профілю», «Деталі прямокутного профілю», «Деталі металевих конструкцій, вузли», комплектом складальних креслень. Забезпеченість підручниками 92%.КМЗ предмета «Креслення» — 89%. КМЗ предмета «Будівельне креслення» — 92%. КМЗ предмета «Читання креслення» — 87%. МТЗ кабінету — 82%.
 • лабораторія обладнання електричного зварювання плавленням суміщена з лабораторією матеріалознавства і з лабораторією обладнання газового зварювання в професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Газозварник». Загальна площа 73 м2, на одного учня 4,8м2. Лабораторія оснащена комп’ютером, навчальними фільмами («Електродугове зварювання», «Металургійні процеси зварювання», «Механізація зварювальних робіт»), стендами («Зварювальні з’єднання», «Зварювальні шви», «Дефекти зварювальних швів», «Деформації при зварюванні», «Зварювальний трансформатор», «Зварювальний випрямляч», «Зварювальний перетворювач», «Зразки електродів і дроту»), зразками («Інструмент зварника», «Ацетиленовий генератор», «Запобіжний водяний затвор», «Затвор сухого типу», «Редуктор», «Зварювальні рукави(шланги)», «Різаки», «Пальники інжекторні», «Пальники безінжекторні», «Зварювальний трансформатор», «Зварювальний випрямляч», «Зварювальний перетворювач», «Електродотримач»), макетами («Зварювальний трансформатор», «Зварювальний випрямляч», «Зварювальний перетворювач»). Обладнання: мікроскоп, ваги лабораторні, лупа. Забезпечена навчальною літературою, наочними посібниками; з усіх тем розроблено комплексно-методичне забезпечення.

— майстерня електрозварювальних робіт загальною площею 200м2 , на одного учня — 13,3м , кількість робочих місць — 15. Майстерня оснащена згідно ДС ПТО. Обладнана: комп’ютером, робочими місцями учнів(кабінами), трансформаторами, випрямлячами, перетворювачами, напівавтоматом для дугового зварювання та наплавлення в захисних газах, верстатом точильним двобічним, верстатом слюсарним одномісним з регульованими по висоті лещатами, верстатом свердлильним, електропіччю лабораторною для сушіння електродів та флюсів, обмежувачем напруги не робочого ходу, витяжною вентиляційною установкою, установкою наповнення повітря, інструментами (комплект), електрорізальною машинкою, засобами захисту зварника (щіток-маска зварника, окулярами захисними, електродотримачами, сталевими щітками, молотками-шлаковідокремлювачами, набором шаблонів для перевірки розмірів швів, лінійками вимірювальними металевими (Ь=300мм), кутниками, креслярками, молотками слюсарними сталевими, рулетками.

Майстерня (полігон) газозварювальних та газорізальних робіт загальною площею 147м2, на одне робоче місце — 12,2м2, кількість робочих місць — 12. Майстерня оснащена: робочими місцями учнів(пост), генераторами ацетиленовими, балонами сталевими середнього об’єму для газів кисню, балонами сталевами середнього об’єму для газу ацетилену, редукторами кисневими, редукторами ацетиленовими, візками для балонів, зварювальними пальниками (№1,2,3), різаками, балонами для скраплених газів, газорізальними апаратами, бензорізальними апаратами. Засоби захисту зварника: окуляри захисні (12 шт.). Інструменти: набір шаблонів для перевірки розмірів швів, лінійка вимірювальна металева (Ь=300мм), кутник, креслярка, молоток слюсарний сталевий, рулетка, набір спеціальних ключів для редукторів, пальників, різаків, лупа оптична (збільшення до 10 разів), машинка шліфувальна. Майстерня забезпечена навчальною літературою, наочними посібниками, дидактичними матеріалами.

Столяр. Верстатник деревообробних верстатів

Згідно вимог стандарту ПТО, робочих навчальних планів і програм необхідно 4 кабінетів професійно-теоретичної підготовки: технології столярних робіт і механічної обробки деревини, електротехніки, охорони праці, креслення. 1 лабораторія будівельних матеріалів, 2 майстерні: ручної обробки деревини, механічної обробки деревини. Фактично використовуються 4 кабінети (100%) з професійно-теоретичної підготовки: технологія столярних робіт і механічної обробки деревини, електротехніки, охорони праці, креслення, 1 лабораторія будівельних матеріалів (100%). 2 майстерні (100%): столярна майстерня ручної обробки деревини, майстерня механічної обробки деревини. Загальне забезпечення кабінетами, лабораторіями, майстернями з професії складає 100%. Площа кабінетів в межах 63-82м2, на одного учня 2,1-2,7м , лабораторії (75м ), на одного учня 5м ; майстерень (90-290м ), на одного учня 6,0-19,3м2.

— кабінет технології столярних робіт і механічної обробки деревини загальною площею 82 м2, на одного учня 2,7 м2. Кабінет забезпечений: комп’ютером, сканером, телевізором, робочою стінкою, графопроектором, стендами («Інструмент столяра», «Інструмент верстатника», «Засоби підйому», «Електроінструмент»), зразками («Одяг столяра», «Захисні засоби столяра-верстатника», «Зразки столярних кріплень», «Зразки шипових з’єднань», «Зразки столярної фурнітури», макетами («Віконного блоку», «Дверного блоку», «Меблів», «Підмостків телескопічних»), навчальними фільмами («Монтаж дверних і віконних блоків», «Верстати деревообробні», «Механізація столярних робіт»).

 • кабінет охорони праці і ПДР загальною площею 65 м2, на одного учня 2,2 м2, описаний в професії «Електрогазозварник». КМЗ предмета — 81%.
 • кабінет електротехніки з основами промислової електроніки загальною площею 63 м , на одного учня 2,1 м , описаний в професії «Електрогазозварник».
 • кабінет креслення загальною площею 75 м2, на одного учня 2,5 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • лабораторія будівельних матеріалів загальною площею 75 м2, на одного учня 5м2, має 15 учнівських місць, обладнана згідно ДС ПТО. Оснащена: комп’ютером, навчальними фільмами («Виробництво сталі», «Фізичні і хімічні властивості металів». Зразки: «Деревини хвойних порід», «Деревини листвяних порід», «Плит ГПК», «Плит ДСП», «Плит ДВП», «Плит полістиролу», «Клеїв», «Анкерних гвинтів», «Анкерних кріплень», «Дюбелів», «Столярної фурнітури», «Цементу», «Плівок ізоляційних», «Армосіток», «Шпатлевок», «Сумішів», «Гіпсових суміші», «Ущільнювачів», «Монтажних з’єднань», «Шпалер», «Фарб»). Обладнання: мікроскоп, ваги лабораторні, лупа, конус металевий, вологомір електричний. Забезпечена навчальною літературою, посібниками; з усіх тем розроблено комплексно-методичне забезпечення.
 • столярна майстерня ручної обробки деревини загальною площею 90м2 , на одного учня — 6м2 , кількість робочих місць — 15, оснащена згідно ДС ПТО. Майстерня обладнана: верстат столярний — 15шт, заточувальний верстат, комплект інструменту столяра (15шт.), електроінструмент (електрофрезер, електрорубанок, електролобзик). Забезпечена навчальною літературою, посібниками, дидактичним матеріалом.

—      столярна майстерня механічної обробки деревини загальною площею 290м2, на одного учня — 19,3м2 , кількість робочих місць — 15, оснащена згідно ДС ПТО. Майстерня обладнана: верстатом фрезувальним, верстатом фугувальним, верстатом рейсмусовим, верстатом поздовжнього пиляння, верстатом токарним, верстатом торцювальним, верстатом шліфувальним, верстатом розкрою дерев’яних плит, заточувальним верстатом, столом монтажним, пресом гвинтовим, верстатом свердлильним, комплектом електроінструменту, аспірацією, стружкопилососами. КМЗ становить 90%. МТЗ майстерні становить 90%.

Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр

Згідно вимог стандарту ПТО, робочих навчальних планів і програм необхідно 4 кабінети професійно-теоретичної підготовки: технології штукатурних, лицювальних та малярних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення, 1 лабораторія будівельних матеріалів, 3 майстерні: штукатурних робіт, лицювальних робіт і малярних робіт. Фактично обладнано 4 кабінети (100%) з професійно-теоретичної підготовки: технології штукатурних, лицювальних та малярних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення, 1 лабораторія будівельних матеріалів (100%), 3 майстерні (100%): штукатурних робіт, лицювально-плиткових робіт та малярних робіт. Загальне забезпечення кабінетами, лабораторіями, майстернями з професії складає 100%. Площа кабінетів відповідає нормативам (63-73м2), на одного учня 2,1-2,4м2; лабораторії (75м2), на одного учня 5м2; майстерень (72-100м2), на одного учня 6,4м2.

—  кабінет технології штукатурних, лицювальних, малярних робіт загальною площею 73м2 , на одного учня — 2,4м2. Кабінет оснащений: комп’ютером, принтером, навчальними фільмами («Оздоблювальні роботи», «Сучасні оздоблювальні матеріали», «Будівельні матеріали Ceresit», «Виробництво цементу» «Електроінструмент в будівництві»), стендами («Інструмент штукатура», «Інструмент лицювальника-плиточника», «Інструмент маляра», «Засоби підйому», «Захисні засоби штукатура, лицювальника, маляра», «Електроінструмент»), зразками («Одяг штукатура-лицювальника», «Інструмент штукатура-лицювальника, маляра», «Захисні засоби штукатура-лицювальника»), макетами («Монтажні ліси трубчаста», «Підмостки телескопічні», «Облицювання стін плиткою», «Облицювання підлог плиткою», «Облицювання колон», «Шпаклювання стін», «Шпаклювання стелі», «Обклеювання стін шпалерами»). Кабінет має повний комплект підручників по технології штукатурних, лицювальних та малярних робіт. З усіх тем розроблено комплексно-методичне забезпечення.

—      кабінет охорони праці і ПДР загальною площею 65 м , на одного учня 2,2 м , описаний в професії «Електрогазозварник».

   —       кабінет електротехніки з основами промислової електроніки загальною площею 63 м , на одного учня 2,1 м , описаний в професії «Електрогазозварник».

 • кабінет креслення загальною площею 75 м2, на одного учня 2,5 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • лабораторія будівельних матеріалів загальною площею 75 м2, на одного учня 5м2, має 15 учнівських місць, обладнана згідно ДС ПТО, описана в професії «Столяр. Верстатник деревообробних верстатів».
 • майстерня штукатурних робіт загальною площею 100м2, на одного учня -6,6м2 на 15 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Майстерня оснащена: комп’ютером, принтером, електровідбійним молотком ІЕ-4207, затиральною машиною СО-112, ручною електричною щитковою шліфувальною машиною, піскоструминними апаратами, перфораторами, міксерами з насадками.

Комплект інструменту штукатура (15шт.), який містить: рейка 2200-НМ, пряме правило, усьонкове правило, лузгове правило, рустовка сталева, совок-лопатка, сокіл дюралевий, скребачка для очищення маяків, скребачка для підготовки поверхонь, ручні ножиці, торцеві гострозубці, лінійка металева для замірювання провісів, метр складний металевий, вимірювана рулетка у закритому корпусі, розмічальний шнур-висок, висок сталевий будівельний, правило контрольне 2 м, рейка контрольна з виском, кутник дерев’яний, кутник металевий, рівень будівельний, шнур розміточний в корпусі, гнучкий водяний рівень, шаблон кутовий для укосів і усьонків, кутовий шаблон, інвентар, бак для підігріву води, ящики для вапна, піску, глини, цементу, драбина стрем’янка з верхньою площадкою, окуляри, респіратор, стелаж для пристроїв, стіл-вишка двохсекційний, універсальний інвентарний столик, різновисотний пересувний столик, ящик дозований металевий інвентарний, ящик металевий на колесах, штукатурний малий ящик, візок із посудиною для розчину і суміші. Забезпечена навчальною літературою, наочними посібниками.

 • майстерня лицювально-плиткових робіт загальною площею 100м2 , на одного учня — 6,6м2 на 15 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Майстерня оснащена: комп’ютером, принтером, перфоратором, електроплиткорізом, ящиками для розчину, машиною мозаїчно-шліфувальною, верстатом Попова для різання плиток, верстатом електрозаточувальним, комплектом інструменту лицювальника-плиточника (15шт.), ручним плиткорізом, відрами металевими, електроміксерами, пристосуваннями та вимірювальними приладами. Забезпечена навчальною літературою, посібниками.
 • майстерня малярних робіт загальною площею 72м , на одного учня — 6м на 12 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Майстерня оснащена: комп!ютером, принтером, малярним обладнанням ( бачками для фарбування сумішей, ванночками для валиків та щіток, ванночками з сіткою, пластиковими відрами, розсувними дробинами, захисними окулярами, мірним посудом 1,5/3,0л (комплект), ситом з різними чарунками  (мм),  пересувними  інвентарними  столиками,  столом для розрізання шпалер, респіраторами протипиловими. Комплект інструменту маляра (12шт.). КМЗ складає 91%, МТЗ майстерні складає 92%. КМЗ професії «Штукатур» складає 90%. МТЗ професії — 88%. КМЗ професії «Лицювальник-плиточник» складає 87%. МТЗ професії — 85%. КМЗ професії «Маляр» складає 89%. МТЗ професії — 86%.

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Газозварник

Згідно вимог стандарту ПТО, робочих навчальних планів і програм необхідно 5 кабінетів професійно-теоретичної підготовки: монтажу сантехсистем та устаткування, обладнання та технології зварювальних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення, 2 лабораторії: обладнання газового зварювання, матеріалознавства, З майстерні: слюсарна, монтажу сантехсистем та устаткування, газозварювання. Фактично обладнано 5 кабінетів (100%) з професійно-теоретичної підготовки: монтажу сантехсистем та устаткування, обладнання та технологій зварювальних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення, 1 лабораторія (50% від потреби) обладнання газового зварювання, яка суміщена з лабораторією матеріалознавства і лабораторією обладнання електричного зварювання плавленням. Суміщеність лабораторій — 100%, 3 майстерні (100%): монтажу сантехсистем та устаткування, слюсарна, газозварювання.

Загальне забезпечення кабінетами, лабораторіями, майстернями з професії складає 83%. Площа кабінетів відповідає нормативам (63-85м2), на одного учня 2,1-2,8м ; лабораторії (73м ), на одного учня 4,8м ; майстерень (90-147м ), на одного учня 6-8,9м2.

 • кабінет монтажу санітарно-технічних систем  та устаткуваннязагальною площею 80м2 , на одного учня — 2,6м2. Кабінет обладнаний: комп’ютером, навчальними фільмами ( «Монтаж внутрішніх трубопроводів», «Механізми підйому», «Механізація будівельних робіт», «монтаж санітарного обладнання», «Новітні технології монтажу», «Виробництво сталі», «Фізичні і хімічні властивості металів»), стендами («Інструмент монтажника сантехніка», «Засоби підйому», «Електроінструмент», «Засувна арматура», «Регулююча арматура»), зразками («Одяг монтажника сантехсистем», «Інструмент монтажника», «Захисні засоби монтажника», «Зразки монтажних з?єднань», «Труб металевих», «Труб чавунних», «Труб екопластових», «Труб металопластових», «Зразки засувної арматури», «Плит полістиролу», «Клеїв», «Анкерних гвинтів», «Цементу», «Плівок ізоляційних», «Армосіток», «Ущільнювачів», «Монтажних з’єднань»), макетами («Монтажних лісів трубчастих», «Підмостків телескопічних»), обладнанням: мікроскоп, ваги лабораторні, лупа, конус металевий. Кабінет має достатню кількість підручників, наочних посібників, з усіх тем розроблено комплексно-методичне забезпечення.
 • кабінет обладнання та технології зварювальних робіт загальною площею 85м , на одного учня 2,8м описаний в професії «Електрогазозварник».
 • кабінет охорони праці і ПДР загальною площею 65 м2, на одного учня 2,2 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • кабінет електротехніки з основами промислової електроніки загальною площею 63 м2, на одного учня 2,1 м2, описаний в професії «Електрогазозварник». .
 • кабінет креслення загальною площею 75 м2, на одного учня 2,5 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • лабораторія обладнання газового зварювання яка суміщена з лабораторією матеріалознавства і лабораторією обладнання електричного зварювання плавленням на 15 учнівських місць. Загальна площа 73 м2, на одного учня 4,8м2 описана в професії «Електрогазозварник». КМЗ лабораторії електричного зварювання плавлення становить 80% , МТЗ — 80%.
 • майстерня слюсарна загальною площею 140м2, на одного учня — 9,3м2 на 15 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Оснащена: комп’ютером, верстатами слюсарними з лещатами одномісними (15шт.), слюсарними наборами інструменту монтажника санітарно-технічних систем (15шт.), токарним верстатом, свердлильним верстатом, верстатом розкрою листового металу (гільйотина), механічним трубозгинальним верстатом, трубонарізним дисковим верстатом, настільним свердлильним верстатом, столом складальним, прес-ножицями, компресором для пневматичного інструменту, верстатом пилковим по металу, електричним шуруповертом, електродрилями, заточувальним верстатом. Майстерня забезпечена навчальною літературою, наочними посібниками.

— майстерня (полігон) з монтажу санітарно-технічних систем та обладнання загальною площею 90м2, на одного учня — 6м2 на 15 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Оснащена: комп’ютером, механічним трубозгинальним верстатом, верстат, трубонарізний дисковий верстатом, свердлильним верстатом, верстат трубозгинальний (ручний), стіл складальний, прес-ножиці, компресор для пневматичного інструменту, верстат пилковий по металу, електричний шуруповерт електродриль, клуп Дуплету, клупи трубні № 1, 2, ключі трубні важільні № 1, 2, окуляри захисні, респіратор протипиловий, рукавиці (15 пар), машинка свердлильна пневматична, притискач для труб, верстат заточувальний , вертикально-свердлильний верстат, електропаяльник. КМЗ становить 94%.

 • майстерня газозварювальних робіт загальною площею 147м2 , на одного учня — 12,2м2 на 12 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО (описана в професії «Електрогазозварник»).

Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник

Згідно вимог стандарту ПТО, робочих навчальних планів і програм необхідно 5 кабінетів професійно-теоретичної підготовки: технології кам’яних робіт, технології штукатурних і лицювальних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення, 1 лабораторія: будівельних матеріалів, 3 майстерні: кам’яних робіт, штукатурних робіт, лицювальних робіт. Фактично обладнано 5 кабінетів (100%) з професійно-теоретичної підготовки: технології кам’яних робіт, технології штукатурних і лицювальних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення. Обладнано: 1 лабораторія будівельних матеріалів (100%), 3 майстерні (100%): кам’яних робіт, штукатурних робіт, лицювально-плиткових робіт.

 • кабінет технології кам’яних робіт суміщений з кабінетом спецтехнології монтажників гіпсокартонних конструкцій загальною площею 85м2, у тому числі на одного учня — 2,8м2. Кабінет оснащений: комп’ютером, навчальними фільмами («Сучасні матеріали стін і конструкцій», «Виробництво цементу», «Монтаж гіпсокартону», «Механізація будівельних робіт»), стендами («Інструмент муляра», «Інструмент монтажника», «Захисні засоби муляра», «Захисні засоби монтажника», «Електроінструмент»), натуральними зразками каменю, цегли, кам’яних блоків, плакатами («Захисні засоби муляра», «Силікатна цегла», «Керамічна цегла»), макетами («Монтажні лісі трубчасті», «Підмостки телескопічні», «Зразки монтажних кріплень»). Кабінет має повний комплект підручників. Розроблено з усіх тем комплексно-методичне забезпечення. КМЗ предмета «Технологія кам’яних робіт» складає 88%. КМЗ предмета «Монтаж гіпсокартонних конструкцій» складає 87%. МТЗ кабінету становить 82%.

кабінет технології штукатурних, лицювальних, малярних робіт загальною площею 73м2 , на одного учня — 2,4м2 описаний в професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» .

 • лабораторія будівельних матеріалів загальною площею 75 м2, на одного учня 5м , має 15 учнівських місць, обладнана згідно ДС ПТО, описана в професії «Столяр. Верстатник деревообробних верстатів».
 • кабінет охорони праці і ПДР загальною площею 65 м2, на одного учня 2,2 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • кабінет електротехніки з основами промислової електроніки загальною площею 63 м2, на одного учня 2,1 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • кабінет креслення загальною площею 75 м2, на одного учня 2,5 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».

— майстерня кам’яних робіт загальною площею 100м2 , на одного учня -6,6м2 на 15 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Майстерня оснащена: комп’ютером, принтером, комплектом інструменту муляра (15шт.), розчинозмішувачем, бетонозмішувачем, піскосіялкою, машиною електросвердлильою з набором свердлових насадок, кутовою шліфувальною машиною, перфоратором, контрольно-вимірювальним інструментом і пристроями, рівнем гнучким, рівнем будівельним, кутниками дерев’яними, шаблонами для розмітки віконних і дверних прорізів, нівеліром, рейкою нівелірною, правилами дюралюмінієвими, скобами причальнами, шаблонами для мурування каналів, ящиками для розчинну (металевий), тачкою інвентарною, бункером для зберігання в’яжучих, відрами, пояами монтажними, касками захисними.

-майстерня штукатурних робіт загальною площею 100м2, на одного учня -6,6м2 на 15 робочих місць, описана в професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» обладнана згідно ДС ПТО.

 • майстерня лицювально-плиткових робіт загальною площею 100м , на одного учня — 6,6м2 на 15 робочих місць, описана в професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» обладнана згідно ДС ПТО.

Лицювальник-плиточник. Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Згідно вимог стандарту ПТО, робочих навчальних планів і програм необхідно 5 кабінетів професійно-теоретичної підготовки: технології лицювально-плиткових робіт, спецтехнології монтажників ГПК, електротехніки, охорони праці, креслення, 1 лабораторія: будівельних матеріалів, 2 майстерні: лицювально-плиткових робіт, монтажу гіпсокартонних конструкцій. Фактично обладнано 4 кабінети (80%) з професійно-теоретичної підготовки: технології лицювальних робіт, спецтехнології монтажників ГПК суміщений з кабінетом технології кам’яних робіт, електротехніки, охорони праці, креслення. Обладнано: 1 лабораторія (100%) будівельних матеріалів, 2 майстерні (100%): монтажу гіпсокартонних конструкцій, лицювально-плиткових робіт.

 • кабінет спецтехнології монтажників гіпсокартонних конструкцій суміщений з кабінетом технології кам’яних робіт загальною площею 85м , на одного учня — 2,8м , обладнаний: комп’ютером, навчальними фільмами («Монтаж гіпсоконструкцій», «Механізми підйому», «Механізація будівельних робіт»), робочою стінкою, графо проектором, стендами («Інструмент монтажника ГПК», «Інструмент монтажника», «Засоби підйому», «Електроінструмент»), натуральними зразками («Одяг монтажника ГПК»,«Захисні засоби монтажника ГПК», «Зразки монтажних кріплень»), макетами («Монтаж ГПК стін», «Монтаж ГПК стель», «Монтажні лісі трубчасті», «Підвісні корзини»,«Підмостки телескопічні»), кабінет має повний комплект підручників.
 • кабінет технології лицювально-плиткових робіт загальною площею 73 м2, на одного учня — 2,4м2 описаний в професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр».
 • лабораторія будівельних матеріалів загальною площею 75 м2, на одного учня 5м2, має 15 учнівських місць, обладнана згідно ДС ПТО, описана в професії «Столяр. Верстатник деревообробних верстатів».
 • кабінет охорони праці і ПДР загальною площею 65 м2, на одного учня 2,2 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • кабінет електротехніки з основами промислової електроніки загальною площею 63 м , на одного учня 2,1 м , описаний в професії «Електрогазозварник».
 • кабінет креслення загальною площею 75 м2, на одного учня 2,5 м2, описаний в професії «Електрогазозварник».
 • майстерня монтажу гіпсокартонних конструкцій загальною площею 90м2, на одного учня — 6м2 на 15 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Оснащена: комп’ютером, принтером, робочими місцями учнів, перфораторами, окулярами захисними, шуруповертами, металевими конструкціями монтажу ГПК, столом для різання гіпсокартону, столами для розкладки інструменту, столом для нанесення клею, піддоном для витратного об’єму ГПК, стелажем для розміщення пакетів із сухими сумішами, стелажем для розміщення витратного об’єму дерев’яних брусків, контейнер для утилізації відходів, складними металевими сходами, видами для монтажної суміші, електродрилями, комплектами інструменту монтажника ГПК (15шт.), ручками для перенесення ГКП (2 комплекти).
 • майстерня лицювально-плиткових робіт загальною площею 100м2 , на одного учня — 6,6м2 на 15 робочих місць, описана в професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» обладнана згідно ДС ПТО.

Перукар (перукар-модельєр)

Згідно вимог стандарту ПТО, робочих навчальних планів і програм необхідно 4 кабінети професійно-теоретичної підготовки: перукарської справи, матеріалознавства, основи санітарії і гігієни, охорони праці, майстерня перукарів. Фактично використовуються 3 кабінети (75%) з професійно-теоретичної підготовки: перукарської справи, матеріалознавства, охорони праці. Кабінет основи санітарії і гігієни суміщений з кабінетом охорони праці. Суміщеність кабінетів (33%), обладнана 1 майстерня перукарів (100%).

—      кабінет охорони праці і ПДР суміщений з кабінетом «Основи санітарії і гігієни» загальною площею 65 м , на одного учня 2,2 м , описаний в професії «Електрогазозварник». КМЗ предмету «Основи санітарії і гігієни» професії «Перукар (перукар-модельєр) — 82%.

 • кабінет перукарської справи загальною площею 63 м2, на одного учня -2,1м2, обладнаний: комп’ютером, принтером, навчальними фільмами («Стати перукарем», «Чоловічі стрижки», «Урок домашнього перукаря», «Жіночі стрижки»), стендами («Інструмент перукаря», «Захисні засоби перукаря», «Перукарський електроінструмент»), натуральними зразками («Захисні засоби перукаря»), макетами зачісок, в кабінеті повний комплект підручників.
 • кабінет матеріалознавства загальною площею 62м2, на одного учня -2,0м2, обладнаний: комп’ютером, навчальними фільмами («Виробництво спирту», «Фізичні і хімічні властивості фарб»), натуральними зразками: волосся, фарб для волосся, лаків, бігуді, коклюшок, пензликів, губок, обладнанням: мікроскопом, вагами лабораторними, лупами, комплектом підручників. Розроблено комплексно-методичне забезпечення з усіх тем предмету.
 • майстерня перукарів загальною площею 90м2, на одного учня — 6м2 на 15 робочих місць, обладнана згідно ДС ПТО. Оснащена: комп’ютером, принтером, робочими місцями учнів, машинками для стрижки волосся, сушуарами, мийками фаянсовими, комплектом бігудів (ЗО шт.), щіпцями різних видів: звичайними, «гофре», «щіпці-праска», фенами, мисочками (неметалевими), гумовими рукавички (15 пар), пензликами, губками, епонжами, утеплюючими ковпаками, мірними стаканчиками, шапочками для мелірування, затискачами, пульверизаторами, пеньюарами, рушниками, серветками, пелеринами, комірцями.
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031